Fotovoltaïsche panelen en brandveiligheid
16 december 2010 (13:00 tot 18:00) - Diamant Building Brussel
 

Georganiseerd door Fireforum vzw ism het Federaal Kenniscentrum en FOD IBZ


INTRODUCTIE

Fotovoltaïsche panelen hinderen bluswerkzaamheden en houden risico’s in voor brandweerlieden bij interventies.

 

Deze problematiek is een aanleiding voor Fireforum vzw om een groot debat op te zetten met deskundigen.

 

Ondertussen hebben het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) en de Algemene Directie Civiele Veiligheid van FOD IBZ een handleiding voor interventies geschreven.

 

Beide initiatieven worden gebundeld tijdens een studienamiddag rond “Fotovoltaïsche panelen en brandveiligheid”.

 

Het programma omvat zowel een kennisuitwisseling als een debat.

 

13:00 Registratie & Welkomstkoffie in de demo ruimte
13:30 Welkomstwoord door de heer Marnix STEENBEKE voorzitter van Fireforum vzw
13:35 De heer Johan SCHOUPS directeur van het Kenniscentrum legt uit welke materies het Kenniscentrum behandelt
13:45 De heer Manu BELAIRE van de Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs geeft een analyse van de bestaande toestand en de operationele risico’s van fotovoltaïsche panelen en stelt het handboek voor.
14:05 De heer Jo NEYENS secretaris van BELPV geeft een overzicht van de initiatieven die reeds genomen werden naar de installateurs toe.
14:15 De heer Luc MARTENS bedrijfsleider en lid van BelPVgeeft uitleg bij het programma: “Blussen met Zonnepanelen” dat in regio Antwerpen Noord gegeven wordt aan de brandweerkorpsen
14:25 Koffiepauze in de demo ruimte
14:45 De heer Dominique FLEURY van het Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (Frankrijk) beschrijft de risico’s verbonden aan fotovoltaïsche panelen aan de hand van brandproeven en geeft eerste aanbevelingen.
15:05 De heer Emiel TORFS van het Vlaams Elektro Innovatiecentrum geeft een praktijkvoorbeeld van hoe er bij het ontwerp van een project rekening werd gehouden met de risico’s bij brand
15:25 De heer Guy VAN DE GAER directeur van de Brandweervereniging Vlaanderen situeert de fotovoltaïsche panelen vanuit het standpunt van de brandweer in het ruimere kader: “de brandweer en nieuwe technologie”.
14:45 Debat in goede banen geleid door de heer Jean BLAVIER journalist bij L’ECHO
16:45 Slottoespraak door mevrouw Annemie TURTELBOOM federaal minister van Binnenlandse Zaken
16:55 Networking cocktail in de demo ruimte
18:30 Einde

 

 

Deze studienamiddag is bedoeld voor overheden, brandweerdiensten, ontwerpers, studiebureaus, architecten, algemene aannemers, installateurs, verzekeraars en preventie adviseurs.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DATUM: Donderdag 16 december 2010 (13:00 - 18:30)
LOCATIE: Diamant Building (A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel)

 

SIMULTAANVERTALING NL–FR & FRNL is voorzien

 

DEELNAME

  • Brandweer: 50 EUR (excl. 21% BTW)
  • Overige: 75 EUR (excl. 21% BTW)

 

Klik hier om u meteen in te schrijven

 

UW ORGANISATIE PROFILEREN TIJDENS HET FIREFORUM SEMINAR?

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw organisatie tijdens deze bijeenkomst te profileren. Uw aanwezigheid op FireForum brengt u in direct contact met een selecte groep van potentiële klanten/partners. Voor meer gedetailleerde informatie kan u rechtstreeks contact opnemen met: Joeri Baczkowski, jbi@tmab.be, 052 65 00 23

 

CONTACT

 

Katleen De Coster
Project Assistant

TMAB Business Events
Tel: +32 (0)52 65 00 27
katleen.decoster@tmab.be

Neringstraat 15
B-1840 LONDERZEEL

Joeri Baczkowski
Project Officer

TMAB Business Events
Tel: +32 (0)52 65 00 23
jbi@tmab.be

Neringstraat 15
B-1840 LONDERZEEL

Dominique Du Tré
Gedelegeerd bestuurder Fireforum

Fireforum vzw
Tel: +32 (0)2 706 79 83
dominique.dutre@agoria.be

A. Reyerslaan 80
B-1030 BRUSSEL